Жарияланды: 890

ҚР Президентінің Жарлығымен бірқатар министрліктер мен ведомстволар қайта құрылып, жаңа өкілеттіктер берілді

ҚР Президентінің Жарлығымен бірқатар министрліктер мен ведомстволар қайта құрылып, жаңа өкілеттіктер берілді

ҚР Президенті Нұрсұлтан Назарбаев бүгін «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру туралы» Жарлыққа қол қойды, деп хабарлады Ақорданың баспасөз қызметі.

*** Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесінодан әрі жетілдіру туралы Қазақстан Республикасы Конституциясының 44-бабының 3) тармақшасына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 1. Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігінің өңірлік даму, кәсіпкерлікті қолдау, оның ішінде әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациялардың қызметін үйлестіру аясындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру саласындағы функциялары мен өкілеттіктерін оған бере отырып, Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі құрылсын. 2. Мыналар: 1) Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі, оған: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінен - бюджеттік жоспарлау; Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінен - инвестицияларды қолдаудың және қолайлы инвестициялық ахуал жасаудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру; Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінен - халықтың көші-қоны аясындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру саласындағы функциялар мен өкілеттіктерді бере отырып, оны Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі етіп қайта құру жолымен; 2) Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі мен Қазақстан Республикасы Жер ресурстарын басқару агенттігі оларды Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігіне қосу жолымен; 3) Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі оны Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігіне қосу жолымен қайта ұйымдастырылсын. 3. Мыналарға: 1) Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігіне «жасыл экономиканы» дамытудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер; 2) Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігіне, оған мына салалардағы: табиғи ресурстарды қорғау мен тиімді пайдалануды бақылау, су ресурстарын басқарудың мемлекеттік саясатын қалыптастыру, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінен берілетін мелиорация мәселелерін қоспағанда, су ресурстарын басқару және балық шаруашылығын дамыту жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер; Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігінен - қатты тұрмыстық қалдықтарды кәдеге жарату мәселелері; Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялаh министрлігінен - жаңартылатын энергия көздерін дамыту аясындағы мемлекеттік саясатты қалыптастыру функциялары мен өкілеттіктері беріле отырып, «жасыл экономиканы» дамытудың мемлекеттік саясатын іске асыру мен бақылау жөніндегі функциялар мен өкілеттіктер берілсін. 4. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің халықтың көші-қоны, оны ведомствоаралық үйлестіруді жүзеге асыру, көші-қон үдерістерін реттеу және мониторингілеу саласындағы шаралар жүйесін әзірлеу, заңсыз көші-қонға қарсы іс-қимыл жөніндегі функциялар мен өкілеттіктерді қоспағанда, көші-қонды реттеу, шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарды есепке алу мен тіркеу, олардың уақытша және тұрақты тұру, елден тұрақты тұрғылықты жерге кету құжаттарын ресімдеу, азаматтарды құжаттандыру, есепке алу және тіркеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі, сондай-ақ босқындар мәселелері бойынша функциялары мен өкілеттіктері берілсін. 5. Қазақстан Республикасының Үкіметі: 1) мыналарды: Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетін; Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Кәсіпкерлікті дамыту комитетін; Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінің Жер ресурстарын басқару комитетін; Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің Атом энергиясы комитетін; Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Көші-қон комитетін; Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің Балық шаруашылығы комитеті мен Орман және аңшылық шаруашылығы комитетін құруды қамтамасыз етсін; 2) Қазақстан Республикасының қайта ұйымдастырылатын мемлекеттік органдарының штат санын қайта бөлуді қамтамасыз етсін; 3) осы Жарлықты іске асыру жөнінде өзге де қажетті шараларды қабылдасын. 6. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің құрылымы туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 1999 жылғы 22 қаңтардағы № 6 Жарлығына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 1-тармақта: «Қазақстан Республикасының Қоршаған ортаны қорғау министрлігі» деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолмен толықтырылсын: «Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі;»; мына: «Қазақстан Республикасының Экономикалық даму және сауда министрлігі» деген жол мынадай редакцияда жазылсын: «Қазақстан Республикасы Экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігі;»; мына: «Қазақстан Республикасының Жер ресурстарын басқару жөніндегі агенттігі;», «Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі;», «Қазақстан Республикасы Атом энергиясы агенттігі.» деген жолдар алып тасталсын. 7. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігіне жүктелсін. 8. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев Астана, Ақорда, 2013 жылғы 16 қаңтар № 466 Президентом РК Нурсултаном Назарбаевым сегодня подписан Указ «О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан», сообщает пресс-служба Акорды. *** Указ Президента Республики Казахстан О дальнейшем совершенствовании системы государственного управления Республики Казахстан В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Образовать Министерство регионального развития Республики Казахстан с передачей ему функций и полномочий Министерства экономического развития и торговли Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики в сфере регионального развития, поддержки предпринимательства, в том числе координации деятельности социально-предпринимательских корпораций. 2. Реорганизовать: 1) Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан путем его преобразования в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, с передачей ему функций и полномочий в области: бюджетного планирования - от Министерства финансов Республики Казахстан; формирования государственной политики поддержки инвестиций и создания благоприятного инвестиционного климата - от Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан; формирования государственной политики в сфере миграции населения - от Министерства внутренних дел Республики Казахстан; 2) Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами путем их присоединения к Министерству регионального развития Республики Казахстан; 3) Агентство Республики Казахстан по атомной энергии путем его присоединения к Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 3. Наделить: 1) Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан функциями и полномочиями по формированию государственной политики развития «зеленой экономики»; 2) Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан функциями и полномочиями по реализации и контролю за государственной политикой развития «зеленой экономики» с передачей ему функций и полномочий в области: охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также функций и полномочий по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, - от Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан; вопросов утилизации твердых бытовых отходов - от Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; формирования государственной политики в сфере развития возобновляемых источников энергии - от Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 4. Передать Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан функции и полномочия Министерства внутренних дел Республики Казахстан по реализации государственной политики в области миграции населения, осуществления ее межведомственной координации, разработки системы мер в области регулирования и мониторинга миграционных процессов, регулирования миграции, за исключением функций и полномочий по противодействию незаконной миграции, учету и регистрации иностранцев и лиц без гражданства, оформлению документов на временное и постоянное их проживание,выезда из страны на постоянное место жительства, документированию, учету и регистрации граждан, а также по вопросам беженцев. 5. Правительству Республики Казахстан: 1) обеспечить образование: Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития Республики Казахстан; Комитета развития предпринимательства Министерства регионального развития Республики Казахстан; Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития Республики Казахстан; Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан; Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан; Комитета рыбного хозяйства и Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан; 2) обеспечить перераспределение штатной численности реорганизуемых государственных органов Республики Казахстан; 3) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа. 6. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменения и дополнение: в пункте 1: после строки «Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан» дополнить строкой следующего содержания: «Министерство регионального развития Республики Казахстан;»; строку: «Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан;» изложить в следующей редакции: «Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;», строки: «Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;», «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;», «Агентство Республики Казахстан по атомной энергии.» исключить. 7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев Астана, Акорда, 16 января 2013 года

Пікір қалдырыңыз

Пікір қалдыру тіркелген пайдаланушылар ғана мүмкін